Samstag, 20. Juli 17:00
Eucharistiefeier
Kirche St. Konrad, Wittenbach
Sonntag, 21. Juli 09:00
Eucharistiefeier
Kirche St. Josef, Muolen
Sonntag, 21. Juli 09:30
Eucharistiefeier
Kirche St. Ulrich, Wittenbach
Sonntag, 21. Juli 10:30
Eucharistiefeier
Kirche St. Notker, Häggenschwil
Dienstag, 23. Juli 09:00
Eucharistiefeier
Kirche St. Josef, Muolen
Mittwoch, 24. Juli 09:00
Eucharistiefeier
Kirche St. Notker, Häggenschwil