19.-21.04.2022 Altkon Firmreise Tessin

Lugano - Paradiso - Rivera - Monte Tamaro - Locarno - Melide - Morcote -  Luganersee